Oscar’s lode

Opprinnelig navn på denne gruva var «Storhaugen grube».

I oktober 1884 vart det 20 m ned i denne gruva utminert ein stein som viste seg å innehalda 1/2 kg gull.

Oscar Goldmining Company kjøpte rettane for 680 000 kr og blei den viktigaste gruva for kopagniet.