Modumsgravene

Koparskjerp, nedlagt i 1870.

Gruva er ikkje nøyaktig lokalisert, men ligg i eller nær det som seinere blei Haugesundsgangen.

Det vart funne eit gedigent gullstykke av ein gut oppå denne gongen.