Lykling Ungdomslag

Ein augustdag 1939 samla ein flokk ungdommar frå Lykling seg og bestemte seg for å starta ungdomslag. Laget hadde samlingar og festar, og desse blei dokumentert i ein sekretærprotokoll. Dei laga og eit lagsblad med historiar, dikt og diverse om Lykling og personar som budde her. Laget haldt det gåande fram til etter 2.verdenskrig 1945.

Lagsbladet og sekretærprotokollen har lenge lege gøymd i eit eldre hus på Lykling før dei no er funnet fram og lagt inn her. Nedanfor finn du link til begge desse bøkene.

 

Lagsbladet åt Lykling Ungdomslag

Sekretærprotokoll Lykling Ungdomslag