Hjartestartarar

Inne i toalett-delen av «huset på kaien» er det plassert hjartestartar som er tilgjengeleg til alle døgnets tider.

Grendahuset har og hjartestartar som kan nyttast når huset er opent.