Gruvetur

 

Lengde: 1,4 km
Varighet: 20 min
Terreng: Fin sti
Parkering: Parkeringsplass til høgre etter Oscarsgruva, eller ved snuplass.

Turen går fra Oscarsverket med restane etter knuseverket til venstre og den oppussa stigarbustaden til høgre. Stigarbustaden er det einaste bygget i området som står att etter gruvetida. Vidare følgjer du stien ned mot Djupvik kai, den første vegen på Bømlo som fekk elektrisk veglys. Vegen her er i følge gamle papirer også den fyrste vegen som blei bygd på Bømlo sør for Kuleseid-kanalen.

På vegen vidare passerer du grunnmurar etter «Gulabrakkå» og «Kvitabrakkå», arbeidsbrakker for folk som jobba i gruvene. Du kryssar så det gamle jernbanesporet mellom Risvik-gruvene (Hewletts og Hodginsons) og Oscarsverket, før du får Dalaverket med Flatanesgruva på venstre side.

Ved Risvik kjem du ut på hovudvegen igjen og kan følgje den tilbake.