Gamle bilder

Oscarsverket med Direktørbustaden i forgrunnen

 

 

Oscarsverket