Carl Olsens grube

100 m frå nordaust til sørvest, heller omtrent 40 grader mot søraust.

I 1887 var hovedsynken omlag 50 m djup, forgreiningar i aust, nord og vest.